Choď na obsah Choď na menu
 


Nuž,dovoľte v krátkosti niekoľko drobných úvah.

Mnohým ľuďom dnes vládne hmota  a rozum.Zaoberajú sa len uspokojovaním pozemských potrieb.

Mňa to vždy ťahalo iným smerom.Umenie ma zaujímalo v celom širokom spektre.

Vrátane hudby.A to takmer všetka hudba,všetkého druhu. 

Výtvarne umenie ma fascinovalo už od chlapčenských rokov.Zaujímal som sa o informácie každého druhu z tejto oblasti,ktoré sa mi dostali do rúk a bol som veľmi vďačný za každú knižku o maliarstve,ktorá sa vyskytla na pultoch knihkupectiev.Návštevy galérii sú dodnes pre mňa tým skvelým,nádherným zážitkom.  

Supermoderna,experimenty,nové moderné smery,k tomu sa staviam dosť opatrne.Výtvarne umenie nemôže donekonečna podliehať rôznym módnym trendom.Nazdávam sa,že symbolika mnohých prác súčasných moderných výtvarnych umelcov je pre nedostatočne vzdelaného v tomto obore - diváka,konzumenta veľmi zložitá,ba až nepochopiteľná.Pochopiť obrazy moderného umenia znamená nielen poznať základné teoretické faktá,symboly súčasnosti,ale aj historické reálie,čo získame len vzdelaním.V tejto oblasti je už v súčasnosti dostatok odbornej literatúry.No nie každý sa v tomto môže,alebo chce orientovať.Takto akoby moderné umenie patrilo iba úzkemu okruhu ľudí.Tým,ktorí sa umeniu venujú a chcú mu rozumieť.

Nehovorím,že som proti modernému umeniu.Jedného dňa sa budem i ja venovať modernému umeniu.Som za to,aby každa nová generácia  priniesla v umení niečo nové,nezvyklé,progresívne.Malo by to byť však zrozumiteľné,estetické,zmyselné a humánne.A malo by to patriť všetkým.Iba tak má umenie zmysel.

Jeden múdry človek povedal,že nikto na svete ešte nedefinoval,čo je najväčšie umenie,čo je najprogresívnejšie a najlepšie,pretože všetko má svoju určitú krásu.Kto ju však nechce vidieť,alebo nedokáže vidieť,je veľmi ochudobnený.

 

Mňa umenie povznáša,stimuluje,otvára mi nové nádherne svety,ponúka mi žiť bohatší,plnohodnotnejší život.Napríklad keď maľujem prírodu,čokoľvek z nej,je mi dobre na srdci a mám pocit ,že jej lepšie rozumiem a že som bližšie k jej Stvoriteľovi.To táto príroda,ta nesmierná krása a sila prírody okolo nás urobila zo mňa maliara.Nepotrebujem k tomu žiadnu akadémiu,pretože ani titul akademicky maliar není viac,než obyčajný maliar,ktorý maľuje od srdca a z talentu.